1. Betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt contant of via bank betaling. De betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na datum factuur. 
Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een herinnerings nota. Na 4 weken (datum factuur) volgt een 2e herinnering met een administratieve/rente ophoging van 20 Euro. Wordt de nota dan nog niet betaald, dan wordt een incasso bureau ingeschakeld. Natuurlijk mag u ook vooraf betalen.

2. Afhaling en terugbezorging van de attractie(s) door de huurder

In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de attracties geladen zijn bij afhaal of terugbezorging. De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze magazijnen.
Wanneer de huurder gebruik maakt van een aanhangwagen van Faes Entertainment dient de huurder deze zelf aan te koppelen aan zijn wagen. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de aanhangwagen en reist op eigen risico vanaf onze magazijnen. 
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de nodige belasting, verzekering en andere noodzakelijke documenten om deze aanhangwagen met het opgegeven totale gewicht te mogen vervoeren en kan in geen enkel geval Faes Entertainment aansprakelijk stellen. De huurder dient bij het huren van een aanhangwagen de nodige eigen documenten bij zich te hebben. 
Het kan zijn dat een leveringsbon ondertekend moet worden waarin hij/zij verklaard de goederen in goede staat ontvangen te hebben en deze in dezelfde staat terug te bezorgen op overeengekomen datum en uur. Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn na de controle door de huurder. Bij afhalen kan gevraagd worden om een geldig paspoort of een Gemeentelijke identiteitskaart. Wanneer de huurder de materialen terugbezorgd na overeengekomen datum en / of uur, wordt er een schadevergoeding gerekend van 100 % op de totale daghuurprijs per dag dat de attractie(s) te laat is (zijn).

3. Verzekering

Het is mogelijk om de gehuurde materialen te verzekeren. De kosten hiervan zijn 5% van de huurprijs (excl. BTW). 
Men verzekert zich voor schade ontstaan door de natuur (regen, hagel, storm). Vandalisme is niet verzekerd. Ook vervoer schade is niet verzekerd.

4.  Inspectie en borgsom

Bij terugbezorging, ophalen en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door Faes Entertainment op eventuele defecten en/of beschadigingen (bv. krassen, scheuren, enz.). Vooral de springkussens zullen bekeken worden of ze schoon zijn. De kussens mogen overigens wel nat terug gebracht worden (als gevolg van regen). Moet een springkussen schoon gemaakt worden dan bedragen de kosten 25 Euro. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als het kussen nat is, welke oorzaak niet komt door regen (bijv. sproeien bij warm weer). 
Van de schade zal een rekening worden gestuurd aan de huurder. Dit geldt tevens voor vermissing van materialen.

5. Gebruik en spelregels

De huurder verklaart het gebruik en de spelregels van elke gehuurde attractie te kennen op het moment dat de materialen afgehaald of geleverd en/of opgebouwd worden. Verkeerd gebruik van de attractie(s) kan schade veroorzaken aan derden en materialen.

6. Verantwoordelijkheid

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden op zouden kunnen lopen i.v.m. de gehuurde materialen. De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op en- afbouw, het ophalen, terugbezorging evenals de huurperiode zelf.
Faes Entertainment is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode.
De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid in handen. Wanneer de attractie(s) door omstandigheden beschadigd is of anderzijds niet leverbaar zijn in de huurperiode van de huurder, behoudt Faes Entertainment zich het recht een andere attractie in de plaats te geven welke een gelijkwaardige of hogere huurwaarde heeft dan de normaal bestelde attractie.

7. Levering, ophalen, op en- afbouw en/of verzorging door Faes Entertainment

Indien het transport, levering en/of de verzorging en/of de afbouw en/of het ophalen door Faes Entertainment dient te gebeuren, zorgt de huurder dat hij/zij aanwezig is en de locatie toegankelijk is. Wanneer de attractie(s) op en- afgebouwd worden, dient de huurder minstens twee helpers beschikbaar te stellen welke aanwezig moeten zijn telkens bij de aankomst van Faes Entertainment op deze overeengekomen locatie.

OPGELET ! 
Faes Entertainment moet onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren bij aankomst tot vlakbij de plaats zonder enige obstakels 
( sleutels, paaltjes, hekken, vrije ruimte).
De huurder dient de plaats waar de attractie(s) moet of moeten staan te kennen op het moment dat Faes Entertainment de materialen levert en/of opbouwt.
Bij het gebrek van het nakomen van al deze vereisten, zal een extra kost worden doorberekend van € 10,00 per persoon per kwartier exclusief 21 % BTW.

8. Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen de dag van ondertekening en de gereserveerde datum(s), zal de huurder het subtotaal + BTW, zonder ingebrekestelling, moeten betalen aan Faes Entertainment.
Bij het niet afhalen van de gehuurde materialen en/of het niet aanwezig zijn bij levering, wordt er niet geleverd, maar wordt er wel gefactureerd alsof er geleverd is.

9. Terugzending van de overeenkomst

Eén exemplaar dient terug gezonden te worden voor de datum, vermeld onderaan de voorzijde van de overeenkomst. Wanneer deze niet tijdig retour gestuurd wordt, zal automatisch de gereserveerde datum vervallen en de bepaalde attractie(s) worden verder verhuurd zonder dat de huurder hiervoor enige aanspraak kan maken. Dit geldt overigens enkel voor grotere projecten, Voor kleine projecten gaat e.e.a. per mail. 

10. Voorzorgen 

De huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor de plaats van de attractie(s) en dient de eventuele voorschriften van de attractie(s) te respecteren.
Wanneer de attractie(s) geplaatst wordt of worden dient men overdekking te voorzien of deze binnen te plaatsen bij regenval om alle beschadigingen te voorkomen. Deze voorwaarde is van toepassing op alle attracties met uitzondering van de opblaasbare structuren.
Indien de attractie(s) moet of moeten gevoed worden met spanning, dient de huurder spanning te voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moet of moeten worden.